O spoločnosti

Spoločnosť FILLA spol. s r.o. je stavebná spoločnosť založená v roku 1991 v Bratislave. Spoločníci tvoria skúsení tím odborníkov v oblasti prác PSV – vodoinštalácia, ústredné vykurovanie, plynoinštalácia, spracovanie bezplatných cenových ponúk, zabezpečujeme záručný aj po záručný servis, inžinierske činnosti.

Od založenia spoločnosti naša spoločnosť realizuje svoje práce:

  • bytová výstavba
  • administratívne budovy
  • obchodné budovy
  • priemyselné stavby
  • školy
  • rekreačné zariadenia
  • banky
  • múzea

Od roku 2011 sa naša spoločnosť špecializuje na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb v interieroch budov /v uzatvorených priestoroch do 10m3/ , podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Túto činnosť zabezpečujeme pri výmene horizontálnych a vertikálnych rozvodov kanalizácie, vodovodu, plynovodu a vzduchotechniky.
Predmetné činnosti realizujeme vlastnými zamestnancami vyučenými v odbore inštalatér, ktorí majú viac ako 20 ročnú prax. Na realizáciu uvedených prác má naša spoločnosť všetky licencie, certifikáty a oprávnenia.

Činnosti:

O spoločnosti